Uppdrag och gästspel

Uppdrag

Lise&Gertrud har en förmåga att beröra både på små intima scener och på stora arenor. Tusentals människor har upplevt dem från någon av Sveriges teater- eller konsertscener och på TV, men en stor del av deras framträdanden sker i samband med företagsevent och liknande större privata tillställningar.

Deras bredd på uppträdanden vittnar om en stor professionalitet och underhållning som uppskattas i många skiftande sammanhang.

 

"När jag vill överträffa förväntningar ber jag Lise&Gertrud att hjälpa mig. Senast var när vi anordnade världskonferens i Stockholm för kollegor från 37 olika länder i alla världsdelar. En given succé som blev den bästa start för konfrernsen."
Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening